Hoe zit dat nu met die staart.

In de rasstandaard staat te lezen:

“Recht, van nature lang of van nature kort.
Wanneer de staart gecoupeerd is (in landen waar dit niet is verboden), of van nature kort, is deze niet langer dan 10 cm.”

Couperen van de staart is in België verboden vanaf 1 januari 2006! Honden die gecoupeerd zijn na deze datum, mogen niet meer deelnemen aan shows en sportwedstrijden georganiseerd door KMSH/KKUSH. Door het coupeerverbod zien we nu zowel Aussies zonder staart die dus zo geboren zijn, honden met een volledige staart en honden met staarten die eender welke lengte hebben tussen geen en volledig. Verder heb je dus ook nog honden die geïmporteerd worden uit landen waar nog wel gecoupeerd wordt, zoals de USA

Verschillende landen over de wereld hebben het couperen van staarten verboden en anderen denken erover om dit ook te verbieden. In het ras Australische Herder waar de staarten traditioneel werden gecoupeerd worden er ook natuurlijke kortstaarten geboren, “natural bobed tail” of afgekort de “NBT”. Door het steeds couperen van de langstaarten laat het fokkers, verenigingen, keurders waar couperen nu niet meer mag in het gewisse wat nu “de juiste staart” is voor de Aussie. Eerlijk gezegd, we weten het niet omdat er nooit werd geselecteerd voor de staart, deze werd altijd gecoupeerd.

Staart dracht

Aussies kunnen hun staarten op verschillende manieren dragen

Staart vormen

De basis vorm en houding van de staart kan ook sterk verschillen

Staart dracht is bij vele honden ook afhankelijk van hun gemoedtoestand, zijn ze blij dan zullen ze een losse hogere en beweeglijke staart al dan niet met een blije poep erbij vertonen.
Bij een dreigende houding zal de staart hoog en stijf worden gehouden, als ze angstig zijn kan de staart laag tot zelfs tegen de buik aangehouden worden en alle mogelijkheden daartussen naar gelang (sociale) interacties.

Af en toe gebeurd het dat er een Aussie geboren word met een knik in de staart. Vroeger werd daar nooit rekening mee gehouden omdat ze sowieso gecoupeerd werden waardoor we nu af en toe deze ‘afwijking’ zien. Ondanks we dit wel een afwijking noemen omdat het afwijkt van het normaal beeld van de staart zal de hond hier geen last van hebben, het is voornamelijk een esthetische issue. Fokken met “kinkstaarten” wordt wel afgeraden om ervoor te zorgen dat het niet frequenter zal voorkomen.

Fokbeleid voor staarten

Het is onwijs om twee NTB’s met elkaar te kruisen, net zoals bij het merle gen is het gen voor NTB dominant. Er zijn aanwijzingen voor dat als je twee honden met het dominante NTB gen kruist je kans maakt op ‘defecten’. Wanneer een foetus het dubbele NBT blijkt zal deze worden geresorbeerd in de baarmoeder, de pup zal niet geboren worden maar weer ‘verdwijnen’. Dit zorgt ervoor dat je kleinere nesten zal hebben en de mogelijkheid dat als je enkel op kortstaart fokt de staart ook ‘te kort’ kan worden, dit uit zich als een defect aan de ruggengraat wat we kennen als Spina Bifida (open rug) of het niet juist sluiten van de bekkenbodemspieren.