KORT HISTORISCH OVERZICHT:

Hoewel er vele theorieën zijn over de oorsprong van de Australian Shepherd, is het ras zoals wij dat heden ten dage kennen uitsluitend ontwikkeld in de Verenigde Staten van Amerika. 
De Australian Shepherd verkreeg zijn naam door de associatie met de Baskische herders die in de negentiende eeuw vanuit Australië naar de Verenigde Staten van Amerika kwamen.
De populariteit van de Australian Shepherd steeg gestadig met de grote vlucht die het western horseback riding nam na de Tweede Wereldoorlog, waarmee het grote publiek kennis maakte via rodeo’s, paardenshows, films en televisieshows. Hun inherente veelzijdigheid en leergierige aard maakten hen van grote waarde op Amerikaanse farms en ranches. De Amerikaanse veedrijvers ontwikkelden het ras verder, hun veelzijdigheid, scherpzinnige intelligentie, sterke drijfinstincten en hun opvallende uiterlijk bewarend, die oorspronkelijk hun bewondering won.

Hoewel ieder individu uniek is in kleur en tekening, tonen alle Australian Shepherds een onovertroffen aanhankelijkheid aan hun gezinnen. Hun vele kenmerken hebben de Australian Shepherds van voortdurende populariteit verzekerd. 

De langere versie:
De geschiedenis van het ontstaan van de Aussie loopt parallel aan die van de Spaanse Merino schapen. Ja, je leest het goed, een hond en een schaap en hoe het allemaal begon. Rond 1500 koloniseerde Spanje Amerika en introduceerde in dit nieuwe land 2 soorten schapen, waaronder de Merino’s.
Deze schapen bleken in staat te zijn in hun nieuwe omgeving te overleven en zich te vermeerderen, en dienden – onder andere – als vlees. Hun wol werd gebruikt om kleding van te maken.
De honden die met deze schapen en hun herders meekwamen, bleken onder alle omstandigheden te kunnen functioneren en waren harde, ruwe honden. Al in hun thuisland Spanje waren ze gewend om elke lente met een herder en een grote kudde schapen (soms wel 1000 schapen per kudde) de bergen in te trekken, om aan het einde van de herfst naar Andalusië te trekken en daar te overwinteren.
Kleinere honden dreven het vee en grotere honden (Mastino’s)  verdedigden de kudde. 

Deze kleinere honden waren Carea Leonés en in hun uiterlijke verschijning lijken ze wel iets op Australian Shepherds zoals wij deze nu kennen. Het vermoeden bestaat dat zij mede aan de wieg van de Aussie stonden. De Carea Leonés bestaan overigens nog altijd, maar door de veranderingen in het schapen drijven (o.a. het gemotoriseerd werken) zijn zij een zeldzaamheid geworden.

 

 
 

In het eerste gedeelte van de 18e eeuw emigreerden een aantal Spanjaarden en Portugezen naar Wales en Ierland en het is algemeen bekend dat de honden die zij met zich meenamen, de voorouders zijn van de verschillende Colliesoorten. Je vraagt je wellicht af wat dát er nu weer mee te maken heeft.
Welnu, deze Welshmen en hun boerenhonden trokken vervolgens enkele jaren later weer naar Australië om daar hun geluk te beproeven.

In het begin van 1800 werden een aantal herdershonden vanuit Duitsland geïmporteerd, die door de Australiërs Koolies genoemd werden. Ook deze honden hebben waarschijnlijk hun aandeel geleverd aan de genenpool van de Australiën Shepherd. Nog steeds is de Koolie een ras dat voornamelijk in Australië voorkomt en ook deze lijkt qua uiterlijk op de Aussie zoals wij hem uit de werklijnen kennen.

In die tijd hield niemand zich bezig met het creëren van een ras; als de hond maar goed zijn werk deed, dat was de enige voorwaarde. Het is aannemelijk dat al deze honden in de loop der tijd met elkaar gekruist zijn en dus allemaal aan de wieg stonden van de herdershond die uit Australië kwam.
Met de herdershond die uit Australië komt wordt dus gewoon een hond bedoeld die herderwerkzaamheden verrichte, niet de Australian Shepherd zoals wij hem kennen.

Ergens halverwege de 19e eeuw maakten een aantal Australische veedrijvers de overtocht naar Amerika in de hoop daar werk te vinden en een deel van hen nam hun eigen herdershonden mee.
Deze honden bleken in staat te zijn onder alle omstandigheden te werken. Schapenboeren besloten met de honden te fokken.

Overigens maakte het die boeren geen mallemoer uit hoe de honden uitzagen, als ze hun werk maar goed deden. De eerste keren dat er foto’s opduiken van de “blauwe honden” zoals de herdershonden genoemd werden, is aan het eind van de 19e eeuw. Nog niet “de Aussie” zoals wij hem kennen, maar een product van de vele kruisingen tussen al die werkende herdershonden van over de hele wereld.

In de jaren 1940-1950 was er, door de 2e wereldoorlog, een groot tekort aan werklieden op Amerikaanse ranches en honderden Baskische veedrijvers werden gerekruteerd om hand- en spandiensten te verrichten op Amerikaanse boerderijen. En je raadt het al… ook zij namen hun honden mee!

Samengevat:
Kort samengevat is de Australian Shepherd dus eigenlijk een Spaans-Portugees-Iers-Welsh-Australisch- Duits-Amerikaans product, ontstaan door een combinatie van gelukproevers, crisis, oorlog en… schapen!

Walt Disney was er
ook weer bij

In de jaren 1950-1960 werd de hond steeds meer bekend omdat een aantal talentvolle Aussies beroemdheden werden door de geweldige trucs die ze lieten zien tijdens rodeo’s en andere western-shows. Jay Sisler, een trainer uit Idaho, trainde zijn honden Stub en Shorty tot heuse acteurs.
Zij deden zelfs mee in een paar Disney films, zoals “Stub; The Best Cowdog in the West”.
Jay trok met zijn honden van rodeo naar rodeo en liet daar zijn kunsten zien. Zijn honden konden touwtje springen, op hun hoofd staan, op ladders klimmen enz.

Jay was een gelegenheidsfokker die het fundament legde voor de Aussie zoals wij hem heden ten dage kennen.

open-uri20150422-12561-1et2hy8_95c7e429

In 1957 wordt de ASCA (Australian Shepherd Club van Amerika) opgericht om de Aussie te kunnen erkennen als een op zichzelf staand ras. De rasstandaard, zoals opgesteld door de ASCA werd in 1977 van kracht. De ASCA heeft zich echter nooit aangesloten bij de georganiseerde kynologie en in 1990 heeft de AKC (American Kennel Club) ook een eigen rasstandaard voor de Aussie ontwikkeld die sinds 1993 van kracht is. De Fédération Cynologique (georganiseerde kynologie van Europa) heeft het ras in 1996 erkend, en in oktober van datzelfde jaar wordt ook de Australian Shepherd Club Nederland opgericht.

 

ascb.be
Doggo.nl