Oorsprong

Over de oorsprong van de Chinese naakthond gaan heel wat ontstaansroutes en fabels rond. Maar als we naar de feiten kijken dan kunnen we het volgende met zekerheid zeggen.

In Centraal Amerika en Mexico zijn bij archeologische opgravingen afbeeldingen gevonden van haarloze honden. Deze resten dateren van ongeveer 2000 jaar voor onze jaartelling en zijn daarmee zeker 3000 jaar oud.

Via de opkomst van de scheepvaardij zijn ze in vele werelddelen verspreid. In China werden ze als curiosum ten geschenk gegeven aan hooggeplaatste leiders en belangrijke personen, waar ze leefden bij monniken en de aristocratie. Omwille van hun uitzonderlijke verschijning werden ze daar door de eeuwen heen in stand gehouden en zwerfden op een later tijdstip weer terug naar andere werelddelen.

De echte pioniers die het ras ontwikkeld hebben tot de honden die we nu kennen zijn Kennel Crest Haven en Lee’s. Zij begonnen rond de jaren ‘50 elk met een 8 à 9-tal naakte honden van ongekende origine waaronder alleszins Mexicaanse Xolo’s aanwezig waren, en kruisten deze met kleine langharige rassen. Een wetenschappelijke studie heeft uitgewezen dat de Xolo’s het oudste gen voor haarloosheid bezitten, en datzelfde gen is aangetroffen in de Chinese naakthond. In hoeverre de Xolo’s zelf afstamden van de Pila of de Haarloze Khala is geen zekerheid te vinden. Wat wel zeker is dat de haarloze Khala een “cobby en deer-type” heeft, wat we nu ook zien in de Chinese Naakthonden. De verdere toevoegingen zijn dus afkomstig van de ingekruiste rassen. Nadien werd door onderlinge kruisingen het ras bestendigd in grootte en verschijningsvorm.

www.chinesecresteds.be