De Aussie bestaat in 4 basis kleuren. Black, Blue-Merle, Red en Red-merle.

Naargelang het al dan niet hebben van een bepaalde aftekening, ontstaan er dan nog verschillende varianten. Hieronder zie je de verschillende mogelijkheden. De ene al wat bekender en vaker voorkomend dan de andere.

Wat als je nu de verschillende kleuren door mekaar fokt?

Dit is een zeer complex gegeven. We beperken ons hier tot de meest bekende kleuren (tweede kolom hierboven). /R wil zeggen dat de hond in kwestie niet rood is, maar wel het gen in zich heeft en het dus kan doorgeven.

X

Blue-Merle

Blue-Merle/R

Black-Tri

Black-Tri/R

Red-Tri

Red-Merle

Blue Merle

Verboden

Verboden

Blue-Merle, Black-Tri

Blue-Merle, Blue-Merle/R, Black-Tri, Black-Tri/R

Blue-Merle/R, Black-Tri/R

Verboden

Blue-Merle/R

Verboden

Verboden

Blue-Merle, Blue-Merle/R, Black-Tri, Black-Tri/R

Blue-Merle, Blue-Merle/R, Black-Tri, Black-Tri/R, Red-Tri, Red-Merle

Blue-Merle, Blue-Merle/R, Black-Tri, Black-Tri/R, Red-Tri, Red-Merle

Verboden

Black-Tri

Blue-Merle, Black-Tri

Blue-Merle, Blue-Merle/R, Black-Tri, Black-Tri/R

Black-Tri

Black-Tri, Black-Tri/R

Black-Tri/R

Blue-Merle/R, Black-Tri/R

Black-Tri/R

Blue-Merle, Blue-Merle/R, Black-Tri, Black-Tri/R

Blue-Merle/R, Black-Tri, Black-Tri/R, Red-Tri,    Red-Merle

Black-Tri, Black-Tri/R

Black-Tri, Black-Tri/R, Red-Tri

Black-Tri/R, Red-Tri

Blue-Merle/R, Black-Tri/R, Red-Tri, Red-Merle

Red-Tri

Blue-Merle/R, Black-Tri/R

Blue-Merle/R, Black-Tri/R, Red-Tri, Red-Merle

Black-Tri/R

Black-Tri/R, Red-Tri

Red-Tri

Red-Tri, Red-Merle

Red-Merle

Verboden

Verboden

Blue-Merle/R, Black-Tri/R

Blue-Merle/R, Black-Tri/R, Red-Tri, Red-Merle

Red-Tri, Red-Merle

Verboden

Bron: www.ascb.be