Naam:
Geslacht:
Geboorte datum:
Kleur:
Stamboomnummer:
Fokker:
Vader:
Moeder:
Grootte & gewicht:
Gezondheid:
Ocho
Reu
5 juli 2016
Choco en wit
BE/KSH 9169585
Alla Klen
Shlyahetski Gonar Alldom Rizorto
Mazzo Di Fiori Minodora
31cm – 5,5kg
Gebit: Schaargebit
Jaarlijkse oogtest: Vrij
Patella Luxatie: Vrij
Glycogen storage disease: Vrij
Prekallikrein deficiency: Vrij
Thrombocytopaenia: Vrij
Pyruvaat Kinase Deficientie: Vrij
CMR2: Vrij
HUU: Vrij
Neonatale encephalopatie: Vrij
PLL: Vrij
Dry eye: Vrij
Gangliosidosis, GM2, typell: Vrij
Glaucoma: Vrij
PRCD PRA: Vrij
DM: Vrij
Fokcertificaat KMSH: Behaald
Show:
Belgisch Jeugdkampioen
Test Sociaal Gedrag KKUSH:
Behaald
Agility TAP: Behaald
Traint: Gehoorzaamheid & Agility

Datum

Graad

Locatie / Vereniging

Vast

Jumping

6/10/2018

TAP

Onze Hondenschool Kapellen

Geslaagd

Datum

Categorie

Locatie / Vereniging

Plaatsing

Beoordeling

30/10/2016

Baby

Lovaniumtrofee

2

Veel belovend

6/11/2016

Baby

Bleiswijk

1

Veel belovend

19/11/2016

Puppy

Eurodogshow

1

Veel belovend

9/04/2017

Jeugd

Luxemburg

4

Zeer goed

30/04/2017

Jeugd

Brabo

3

Zeer goed

21/05/2017

Jeugd

KVN Show Der Hopstreek

4

Zeer goed

5/08/2017

Jeugd

Specialty Chinese Cresteds

2

Zeer goed

19/08/2017

Jeugd

Mechelen

3

Uitmuntend

9/09/2017

Jeugd

Green Dog show

2

Uitmuntend

8/10/2017

Jeugd

Charleroi

1

Uitmuntend

29/10/2017

Jeugd

Lovaniumtrofee

3

Zeer goed

16/12/2017

Jeugd

Brussels Dogshow

1

Uitmuntend

17/12/2017

Jeugd

Brussels Dogshow

1

Uitmuntend